Informační systém pro Express Alarm Czech

Informační systém pro Express Alarm Czech

O společnosti

EXPRESS ALARM Czech s.r.o. je velkoobchodní společnost, která dodává již od roku 2001 na český trh zabezpečovací techniku. Na našem trhu zastupuje zejména největšího výrobce CCTV techniky na světě – společnost HIKVISION, dále např. BOSCH, Tamron, AJAX a další. Kromě dovozu, distribuce a technické podpory zajišťuje také záruční a pozáruční servis a technická a obchodní školení. Vzhledem k vysoké konkurenci v této branži je třeba zákazníka odbavit co nejrychleji a bezchybně.

Propojení IS FLORES s e-shopem a čtečkami umožnuje společnosti Express Alarm Czech s.r.o. se stávajícím personálem zpracovat o 20 % více zakázek bez nutnosti investovat do nových skladových prostor.

požadavky klienta

Cíle a výchozí situace

Důležité agendy společnosti byly vedeny roztříštěně, využíval se skladový a ekonomický systém MRP a původní e-shop Beeonline.
Číselníky skladových položek e-shopu a skladového systému nebyly propojeny, část sortimentu byla vedena ve skladovém systému a část na e-shopu a bylo nutno objednávky přepisovat ručně. Expedice cca 750-800 objednávek měsíčně je zajišťována z centrálního skladu, který je zásobován ze skladu v jiné lokalitě.

Skladníci před nasazením IS FLORES doplňovali expediční sklad několikrát za den a to zejména z důvodu chyb ve zpracování soupisu požadavků na doplnění centrálního skladu.

Hlavním důvodem pro změnu systému bylo zvýšení efektivity obchodních a skladových procesů, čehož bylo dosaženo implementací IS FLORES, čteček PDA FLORES a nového e-shopu, které nahradili skladový a ekonomický systém MRP a původní e-shop Beeonline.

Robert Jaroš

Robert Jaroš

obchodní ředitel EXPRESS ALARM Czech s.r.o.

Řešení

Řešení pomocí IS FLORES

10
současných uživatelů
4
ks mobilní aplikace My.FLORES CRM pro obchodníky v terénu
3
ks aplikace mobilní aplikace FLORES on-line sklad pro čtečku čárového kódu PDA FLORES

Požadavky klienta

Přínosy po zavedení IS FLORES

 • Snížila se chybovost při expedici z cca 20 chybně dodaných objednávek na maximálně jednu za měsíc, chybovost je nyní na úrovni 0,14%, zákazníci dostanou to, co požadovali.
 • Zvýšila se kapacita expedičního skladu díky evidenci umístění a použití aplikace FLORES on-line sklad na PDA FLORES. Skladem, který byl pro potřeby společnosti již nevyhovující, prochází nyní o 20% zakázek více bez nutnosti jeho úprav.
 • Cca 20% růst oproti loňskému roku lze realizovat s využitím stávajících zaměstnanců.
 • Čtečka zjednodušila expedici zboží s evidencí sériových čísel a upozorňuje uživatele, pokud ukládá položku na jiné místo, nebo pokud expeduje objednávku zákazníkovi, který má na ten den další objednávku.
 • Deadline pro příjem objednávky k expedici v ten samý den se prodloužil o 2 hodiny z 13:00 na 15:00.  
 • Požadavky na zásobování z externího skladu generuje IS FLORES automaticky, čímž se výrazně snížila nejen ruční práce ale zejména chybovost skladníků. Dnes se zaváží expediční sklad pouze ráno a odpoledne. 
 • Zaškolení nového skladníka je otázkou cca 2 hodin, brigádník či nový zaměstnanec tak nemusí znát sortiment a může se okamžitě zapojit do procesu.
 • IS FLORES snižuje stav ležáků podporou doprodeje starších modelů.
 • Skladové položky, stavy skladů včetně konsignačního skladu dodavatele HIKVISION, ceny, akce, obrázky i bannery pro e-shop jsou udržovány na jednom místě přímo v IS FLORES a na e-shopu jsou zobrazeny okamžitě, což přináší výrazné zjednodušení práce se sortimentem.
 • Obchodní zástupci mají informace o zákaznících dostupné v chytrém telefonu v aplikaci My.FLORES CRM a nabídky zákazníkům mohou vytvářet přes e-shop, příprava dokladů pro zákazníka tedy může probíhat okamžitě.

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Buďte pružnější
Díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.

 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
Díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.

 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum – nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly – rozvojové debaty

Zvyšte svůj profit
Díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních zařízeních je samozřejmostí.

 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
Zákaznická podpora

Zákaznická podpora

Pracovní dny 8:00 - 16:00