Stoprocentní zpětnou dohledatelnost původu šarží v potravinářské výrobě a při skladování mrazírenského zboží řídí dle doporučení SVP online terminály IS FLORES

Potravinářská společnost FRIGOEXIM působí v oblasti výroby a balení ovocných a zeleninových směsí pro gastronomický trh a dále v oblasti velkoobchodní distribuce mražené zeleniny a ovoce. Výroba probíhá na pracovištích strojní výroba směsí, ruční výroba směsí, rybárna a výroba polotovarů (obalovaný květák, obalovaný sýr). Společnost působí na českém trhu od roku 1995, v roce 2016 byl obrat společnosti téměř 500 milionů korun. Sídlo je v Litoměřicích, výrobní a skladovací prostory jsou umístěny v provozovně v České Lípě.

FRIGOEXIM spol. s r.o.

Cíle a výchozí situace

„Potřeba zajištění zpětné dohledatelnosti původu surovin ve výrobcích dle šarží byla klíčovým impulsem k rozhodnutí pořídit nový informační systém. Před FLORESEM jsme evidovali vše na papír. Implementací IS FLORES jsme svůj záměr beze zbytku naplnili. Informační systém  FLORES má potřebné vlastnosti  již ve standardu“ Ing. Ladislav Urban, jednatel a majitel společnosti FRIGOEXIM. 

Projekt byl financován z fondu Programu rozvoje venkova, proto zavedení systému předcházelo výběrové řízení na dodavatele, v kterém se sešly 3 nabídky. IS FLORES zvítězil nejen podáním nejvýhodnější ceny, ale např. i délkou záručních lhůt všech komponent a rychlostí servisních zásahů, které jsou zahájeny u klíčových požadavků neprodleně a vyřešeny do 48 hodin. Předmětem zakázky byla dodávka komplexního systému včetně serverů, datových a elektrických rozvodů a speciálních dotykových terminálů pro odvod výroby a evidenci skladových pohybů fungujících v náročného prostředí mrazírenské výroby. Implementace IS FLORES vyhověla v rámci udělení certifikátu IFS Food a zajišťuje naplnění těch ustanovení SVP (správné výrobní praxe) v potravinářství, která se týkají pohybu surovin, výrobků, technologických postupů, kontroly práce apod.

„Celý projekt proběhl bez komplikací ve velmi krátké lhůtě 4,5 měsíce od podpisu smluvních vztahů. Oceňuji zejména kompetence zaměstnanců společnosti FLORES Software v řešení problematiky potravinářské výroby a schopnosti dodat speciální zákaznické řešení postavené na ergonomicky řešených formulářích pro různé typy činností od příjmu materiálu, odvodu materiálu do výroby, příjmu meziproduktů či hotových palet až po expedici“.  

Ing. Karel Láník, vedoucí projektu na straně zákazníka

Řešení pomocí IS FLORES

10

SOUČASNÝCH UŽIVATELŮ

5 skladových a výrobních terminálů

 Dodávka 2 ks serverů, 5 ks dotykových terminálů, 3ks etiketových tiskáren, datových a elektrických rozvodů.

Přínosy po zavedení IS FLORES

  • 100% zpětná dohledatelnost šarží použitých surovin ve výrobcích;
  • 100% zpětná dohledatelnost všech výrobků dle šarže suroviny;
  • Podpora doporučení SVP (GMP) v potravinářství;
  • Obsluha výroby a skladových procesů pomocí speciálních formulářů na dotykových zařízeních zjednodušila evidenci skutečnosti o tom, co se nachází na které paletě;
  • Příprava materiálu dle dílenského plánu zjednodušila komunikaci mezi skladem a výrobou;
  • Zákaznické a akční ceníky a podpora EDI komunikace snížili administrativní náročnost;
  • Tisky štítků a závěsek přímo v provozu zajišťují označování všech palet surovin a výrobků jedinečným identifikačním číslem pro zajištění zpětné dohledatelnosti;
  • Denní plán výroby sestavovaný pomocí dílenských plánů pro jednotlivá pracoviště na konkrétní den se stanovením pořadí výroby zvýšil přehlednost ve výrobě;

Implementované procesy