FRIGOEXIM

FRIGOEXIM

O společnosti

Potravinářská společnost FRIGOEXIM působí v oblasti výroby a balení ovocných a zeleninových směsí pro gastronomický trh a dále v oblasti velkoobchodní distribuce mražené zeleniny a ovoce. Výroba probíhá na pracovištích strojní výroba směsí, ruční výroba směsí, rybárna a výroba polotovarů (obalovaný květák, obalovaný sýr). Společnost působí na českém trhu od roku 1995, obrat společnosti se pohybuje ve vyšších stovkách milionů korun. Sídlo je v Litoměřicích, výrobní a skladovací prostory jsou umístěny v provozovně v České Lípě.

Stoprocentní zpětnou dohledatelnost původu šarží v potravinářské výrobě a při skladování mrazírenského zboží ve společnosti FRIGOEXIM spol. s r.o. řídí dle doporučení SVP online terminály IS FLORES

požadavky klienta

Cíle a výchozí situace

„Potřeba zajištění zpětné dohledatelnosti původu surovin ve výrobcích dle šarží byla klíčovým impulsem k rozhodnutí pořídit nový informační systém. Před FLORESEM jsme evidovali vše na papír. Implementací IS FLORES jsme svůj záměr beze zbytku naplnili. Informační systém  FLORES má potřebné vlastnosti  již ve standardu“

Ing. Ladislav Urban

Ing. Ladislav Urban

jednatel a majitel společnosti FRIGOEXIM spol. s r.o.

Řešení

Řešení pomocí IS FLORES

10
současných uživatelů
5
skladových a výrobních terminálů

Dodávka 2 ks serverů, 5 ks dotykových terminálů, 3ks etiketových tiskáren, datových a elektrických rozvodů.

Požadavky klienta

Přínosy po zavedení IS FLORES

 • 100% zpětná dohledatelnost šarží použitých surovin ve výrobcích;
 • 100% zpětná dohledatelnost všech výrobků dle šarže suroviny;
 • Podpora doporučení SVP (GMP) v potravinářství;
 • Obsluha výroby a skladových procesů pomocí speciálních formulářů na dotykových zařízeních zjednodušila evidenci skutečnosti o tom, co se nachází na které paletě;
 • Příprava materiálu dle dílenského plánu zjednodušila komunikaci mezi skladem a výrobou;
 • Zákaznické a akční ceníky a podpora EDI komunikace snížili administrativní náročnost;
 • Tisky štítků a závěsek přímo v provozu zajišťují označování všech palet surovin a výrobků jedinečným identifikačním číslem pro zajištění zpětné dohledatelnosti;
 • Denní plán výroby sestavovaný pomocí dílenských plánů pro jednotlivá pracoviště na konkrétní den se stanovením pořadí výroby zvýšil přehlednost ve výrobě;

Projekt byl financován z fondu Programu rozvoje venkova, proto zavedení systému předcházelo výběrové řízení na dodavatele, v kterém se sešly 3 nabídky. IS FLORES zvítězil nejen podáním nejvýhodnější ceny, ale např. i délkou záručních lhůt všech komponent a rychlostí servisních zásahů, které jsou zahájeny u klíčových požadavků neprodleně a vyřešeny do 48 hodin. Předmětem zakázky byla dodávka komplexního systému včetně serverů, datových a elektrických rozvodů a speciálních dotykových terminálů pro odvod výroby a evidenci skladových pohybů fungujících v náročného prostředí mrazírenské výroby. Implementace IS FLORES vyhověla v rámci udělení certifikátu IFS Food a zajišťuje naplnění těch ustanovení SVP (správné výrobní praxe) v potravinářství, která se týkají pohybu surovin, výrobků, technologických postupů, kontroly práce apod.

Ing. Karel Láník, vedoucí projektu na straně zákazníka:

„Celý projekt proběhl bez komplikací ve velmi krátké lhůtě 4,5 měsíce od podpisu smluvních vztahů. Oceňuji zejména kompetence zaměstnanců společnosti FLORES Software v řešení problematiky potravinářské výroby a schopnosti dodat speciální zákaznické řešení postavené na ergonomicky řešených formulářích pro různé typy činností od příjmu materiálu, odvodu materiálu do výroby, příjmu meziproduktů či hotových palet až po expedici“.  

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Buďte pružnější
Díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.

 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
Díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.

 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum – nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly – rozvojové debaty

Zvyšte svůj profit
Díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních zařízeních je samozřejmostí.

 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
Zákaznická podpora

Zákaznická podpora

Pracovní dny 8:00 - 16:00