IS FLORES pomáhá společnosti HOBRA – Školník
zvyšovat kvalitu a efektivitu výroby

HOBRA - Školník s.r.o.  je výrobce špičkových řešení v oblastech filtrace, separace a vysokoteplotních a žáruvzdorných izolací. Obrat v roce 2014 byl okolo 200 miliónů Kč, téměř 90% produkce jde na export.

Jan Školník - jednatel a společník firmy HOBRA - Školník s.r.o.

Cíle a výchozí situace

Hlavním cílem bylo zajistit efektivní on-line sběr dat z výroby a detailní vyhodnocení výroby. Zajistit včasnost a správnost zadávaných informací a snížit riziko záměny surovin ve výrobě a nedodržení předepsaných receptur. Odstranit používání Excelu pro vyhodnocení výroby.

Řešení pomocí IS FLORES

26

UŽIVATELŮ

8

terminálů odvádění výroby a evidence docházky na dílně přes čárové kódy a RFID přívěšky.

Přínosy po zavedení IS FLORES

 • Zvyšování kvality
  • IS FLORES radí, které suroviny, v jakém množství a pořadí se mají použít a na jaké hodnoty mají být nastaveny parametry výrobní linky.
  • Snížení rizika záměny surovin ve výrobě díky čárovým kódům na pytlech.
  • Expedice výrobků není možná, dokud nejsou hotové výsledky z laboratorního vyhodnocení kvality vzorků z dané šarže. Eviduje se kdo a kdy šarži vyrobil a zkontroloval.
  • Podpora procesu schvalování technologických dat (technologické postupy, parametry výroby, pracnosti nových výrobků apod.). Výroba může běžet jen tak, jak bylo předem schváleno.
 • Motivační obrazovky na dílnách, kde zaměstnanci vidí kdo a co dnes vyrobil, počty zmetků
 • Zajištění včasnosti a správnosti zadávaných informací – využití čteček čárového kódu a RFID, dotyková zařízení, prezentace dat na pracovištích. Sledování skutečné pracnosti výroby díky start-stop odvádění výroby.
 • Velmi detailní vyhodnocení výroby po jednotlivých pracovištích a zaměstnancích. Vyhodnocují se tři různé ceny – plánovaná, účetní, skutečná.
 • Porovnání plánu a skutečnosti na základě prvotních dat z výroby, ne podle účetnictví.
 • Propojení docházky s odváděním výroby - při odchodu zaměstnance se ukončí jeho otevřená výroba. Produktivní čas zaměstnance - v kolik hodin přišel a v kolik hodin začal pracovat.
 • Vizualizace zaplánování výroby na papírenské lince.

Implementované procesy