Informační systém pro společnost HOBRA - Školník

Informační systém pro společnost HOBRA - Školník

O společnosti

HOBRA – Školník s.r.o.  je výrobce špičkových řešení v oblastech filtrace, separace a vysokoteplotních a žáruvzdorných izolací. Obrat společnosti se pohybuje nad 300 milióny Kč, téměř 90 % produkce jde na export.

IS FLORES pomáhá společnosti HOBRA – Školník s.r.o. zvyšovat kvalitu a efektivitu výroby.

požadavky klienta

Cíle a výchozí situace

„Hlavním cílem bylo zajistit efektivní on-line sběr dat z výroby a detailní vyhodnocení výroby. Zajistit včasnost a správnost zadávaných informací a snížit riziko záměny surovin ve výrobě a nedodržení předepsaných receptur. Odstranit používání Excelu pro vyhodnocení výroby.“

Jan Školník

Jan Školník

jednatel a společník firmy HOBRA - Školník s.r.o.

Řešení

Řešení pomocí IS FLORES

26
současných uživatelů
8
ks terminálů s aplikací FLORES odvádění výroby a evidence docházky na dílně přes čárové kódy a RFID přívěšky
 • Business Intelligence, mzdy, reportingový nástroj iGATE – motivační obrazovky na dílnách ve výrobě.

Požadavky klienta

Přínosy po zavedení IS FLORES

 • Zvyšování kvality
  • IS FLORES radí, které suroviny, v jakém množství a pořadí se mají použít a na jaké hodnoty mají být nastaveny parametry výrobní linky.
  • Snížení rizika záměny surovin ve výrobě díky čárovým kódům na pytlech.
  • Expedice výrobků není možná, dokud nejsou hotové výsledky z laboratorního vyhodnocení kvality vzorků z dané šarže. Eviduje se kdo a kdy šarži vyrobil a zkontroloval.
  • Podpora procesu schvalování technologických dat (technologické postupy, parametry výroby, pracnosti nových výrobků apod.). Výroba může běžet jen tak, jak bylo předem schváleno.
 • Motivační LCD obrazovky na dílnách, kde zaměstnanci vidí kdo a co dnes vyrobil, počty zmetků (data na LCD obrazovkách jsou prezentovaná reportingovým nástrojem iGATE)
 • Zajištění včasnosti a správnosti zadávaných informací – využití čteček čárového kódu a RFID, dotyková zařízení, prezentace dat na pracovištích. Sledování skutečné pracnosti výroby díky start-stop odvádění výroby pomocí aplikace FLORES odvádění výroby.
 • Velmi detailní vyhodnocení výroby po jednotlivých pracovištích a zaměstnancích. Vyhodnocují se tři různé ceny – plánovaná, účetní, skutečná.
 • Porovnání plánu a skutečnosti na základě prvotních dat z výroby, ne podle účetnictví.
 • Propojení docházky s odváděním výroby – při odchodu zaměstnance se ukončí jeho otevřená výroba. Produktivní čas zaměstnance – v kolik hodin přišel a v kolik hodin začal pracovat.
 • Vizualizace zaplánování výroby na papírenské lince.

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Buďte pružnější
Díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.

 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
Díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.

 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum – nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly – rozvojové debaty

Zvyšte svůj profit
Díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních zařízeních je samozřejmostí.

 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
Zákaznická podpora

Zákaznická podpora

Pracovní dny 8:00 - 16:00