Informační systém pro Knihy Dobrovský

Informační systém pro Knihy Dobrovský

O společnosti

Společnost DOBROVSKÝ s.r.o. se zabývá nakladatelskou činností, distribucí vlastních knižních titulů obchodním partnerům a koncovým zákazníkům přes e-shop a provozováním vlastní rozsáhlé sítě maloobchodních prodejen. Obrat v roce 2017 přesáhl tři čtvrtě miliardy Kč, společnost plánuje do 2 let obrat vyšší než 1 miliardu. 12 procent z tržeb společnosti dnes pochází z e-shopu. V následujících pěti letech se má podle plánů firmy obrat e-shopu až ztrojnásobit.

IS FLORES podporuje rychlý růst společnosti DOBROVSKÝ s.r.o. automatizací procesů.

požadavky klienta

Cíle a výchozí situace

„Agendy společnosti byly vedeny roztříštěně, využíval se systém Money na účetnictví, starší skladový program a dosový systém na prodejnách, konsignační hlášení a nakladatelská činnost se evidovala v MS Excel. Systémy neposkytovaly možnosti jednoduché centrální kontroly zpracování úkolů a plnění dílčích termínů.

Hlavním cílem bylo zejména zavedení moderního systému do nově vybudovaného centrálního skladu a celkově zefektivnit procesy napříč celou společnosti na jednotném prostředí s možností získávání podkladů pro podporu okamžitého rozhodování.“

Štěpán Havránek

Štěpán Havránek

obchodní ředitel společnosti DOBROVSKÝ s.r.o.

Řešení

Řešení pomocí IS FLORES

237
současných uživatelů
109
ks FLORES maloobchodní prodej
134
ks aplikace mobilní aplikace FLORES on-line sklad pro čtečku čárového kódu PDA FLORES

Business Intelligence

Požadavky klienta

Přínosy po zavedení IS FLORES

 • Automatizace zpracování výdeje propojením na regálový zakladač KARDEX zjednodušil práci obsluze (Obsluha čtečky převezme doklad v systému ke zpracování, čtečka předává požadavky pro postupné přivolání automatického zakladače přes webovou službu do KARDEXu. Po každém sebrání knihy z police, se tedy přivolává další nejbližší pozice).
 • Hromadný sběr objednávek z e-shopu šetří čas skladníků při expedici (z důvodu odbavení i 2.000 pozic objednávek denně optimalizujeme množství sbíraných titulů/objednávek před samotným zabalením).
 • Zavedení čteček PDA FLORES s aplikací FLORES on-line sklad zjednodušuje a snižuje chybovost expedice. Dle vlastnosti objednávky a dostupnosti zboží na skladě generuje IS FLORES skladové doklady k vyřízení, skladník si čtečkou určuje pouze to, jak velkou dávku bude najednou zpracovávat (12 resp. 24 výdejek).
 • Okamžitá informovanost zákazníka o stavu objednávky propojením na e-shop zvyšuje kvalitu komunikace a zkvalitňuje aplikaci e-shopu (Zpracované doklady z e-shopu propadají až do čtečky, po zabalení automatická fakturace a okamžité informování koncového zákazníka o aktuálním stavu objednávky).
 • Inteligentní systém pro řízení vlastního zboží a konsignací výrazně šetří čas a administrativní zpracování konsignačních hlášení.
 • Analýza nákupních potřeb umožnuje optimalizaci nákupu.
 • Mezi další přínosy patří např. generování datových souborů pro dopravce jak ze čtečky, tak z IS FLORES, vyhodnocení a evidence projektů pro nakladatelství, ocenění titulů realizovaných vlastní výrobou, vyúčtování autorských honorářů, zvýšení informovanosti mezi centrálou a prodejnami.

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Buďte pružnější
Díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.

 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
Díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.

 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum – nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly – rozvojové debaty

Zvyšte svůj profit
Díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních zařízeních je samozřejmostí.

 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
Zákaznická podpora

Zákaznická podpora

Pracovní dny 8:00 - 16:00