LEBAK,s.r.o.

LEBAK,s.r.o.

O společnosti

LEBAK,s.r.o. je stabilní obchodní společností, která se již od devadesátých let zaměřuje na dodávky kabelů do všech typů společností od drobných živnostníků po velké průmyslové podniky a  velkoobchody. Hlavní výhodou firmy je rychlá reakce na požadavky zákazníků.

“Bez IS FLORES bychom nedokázali minimalizovat ztráty způsobené krizí okolo epidemie Covid-19. Jsem opravdu rád za rozhodnutí implementovat IS FLORES ještě před počátkem krize.” Richard Mosr, obchodní manažer LEBAK,s.r.o.

požadavky klienta

Cíle a výchozí situace

Zásadní pro provoz firmy je rychlost zpracování poptávky od zákazníka a její pokrytí nabídkou, která už je postavená na očekávaných cenách od dodavatele. Nákupní ceny se však dynamicky mění v souvislosti s vývojem cen a obsahem drahých kovů v jednotlivých typech kabelů. Proto jsme se zaměřili zejména na operativní zpracování nabídky vydané a podporu stanovení nákladových a prodejních cen.

 

Během analytické fáze projektu jsme dále stanovili tyto hlavní cíle:

 • Okamžitý přehled o stavu skladových zásob
 • Okamžitý přehled o jednotlivých délkách
 • Možnost rychlé reakce na změny a požadavky zákazníka na expedici
 • Efektivní nákup materiálu na sklad
 • Zamezení chyb v důsledku lidského faktoru
 • Sjednocení a provázanost nabídkových, prodejních a skladových dokladů do jednoho IS
 • Evidence nákupních cen a modelování nákupní a prodejní ceny
Richard Mosr

Richard Mosr

obchodní manažer LEBAK,s.r.o.

Řešení

Řešení pomocí IS FLORES

5
současných uživatelů

Požadavky klienta

Přínosy po zavedení IS FLORES

Richard Mosr z LEBAKU, jako vedoucí implementace IS FLORES konstatuje, že požadované cíle projektu byly naplněny. Po necelém roce využívání systému FLORES již popisuje hlavní přínosy, kterých jsme dosáhli.  Zjednodušení práce v rámci obchodu začíná možností operativního zpracování nabídky přímo v IS FLORES a to včetně ocenění položek a možnosti modelaci ceny na základě vstupních proměnných. „Máme také okamžitý přehled o marži realizované objednávky a podrobný přehled o dostupných délkách kabelů na konkrétních kabelových bubnech. Systém poskytuje také informace o prodeji konsignačního zboží či obrátce vratných zálohovaných obalů. Díky možnosti vzdálené práce z home office nedošlo k ohrožení fungování naší společnosti během pandemie.“

 

Ing. Jan Berka, vedoucí projektu na straně implementátora FLORES Software s.r.o. dodává, že projekt byl realizován s minimem speciálních úprav a je nyní dobře udržovatelný i z pohledu zákaznické podpory. Plánovaný rozpočet nebyl překročen a dodrželi jsme cenu stanovenou v rámci nabídkového řízení.

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Buďte pružnější
Díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.

 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
Díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.

 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum – nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly – rozvojové debaty

Zvyšte svůj profit
Díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních zařízeních je samozřejmostí.

 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
Zákaznická podpora

Zákaznická podpora

Pracovní dny 8:00 - 16:00