Vysoce automatizovaný prodejní a skladový proces v NIXE

Nixe s.r.o. prodává a vyrábí dekorační obalové materiály jako jsou stuhy, balicí papíry a fólie, dárkové sáčky apod. Roční obrat za rok 2014 byl 33 mil. Kč a mezi firemní zákazníky se řadí velkoobchody, maloobchody a maloodběratelé.

Řešení pomocí IS FLORES

13

SOUČASNÝCH UŽIVATELŮ

  • synchronizace offline prodejních terminálů používaných řidiči pro prodej z aut, na auta je nahlíženo jako na mobilní sklady
  • odvádění výroby
  • propojení s eshopem

Přínosy po zavedení IS FLORES

  • Vysoce automatizovaný prodejní a skladový proces:
    • Automatické importy z prodejních terminálů řidičů, včetně řešení chyb - např. prodá-li se něco, co nebylo na autě vedeno jako skladem, udělá se buď převod z hlavního skladu nebo po inventurní nález.
    • Automaticky vytvářené doklady – objednávky přijaté, faktury vydané, vratky, dobropisy, příjmové pokladní doklady atd.
  • Úspora času ve výrobním procesu – maximálně zjednodušené odvádění výrobních příkazů s rozdělením operací na konkrétní zaměstnance

Implementované procesy