Sjednocení všech agend prostřednictvím IS FLORES ve společnosti VARS

VARS BRNO a.s. je technologická firma nabízející inovativní a chytrá řešení pro dopravu, správu majetku a GIS. Jádrem těchto řešení jsou softwarové aplikace odrážející nejnovější trendy v oblasti informačních technologií. Spolupracuje s výzkumnými institucemi a její partneři jsou celosvětovými lídry v oblasti technologií (ESRI, Microsoft, HP, Navteq, SWARCO,…).

Inovativní a chytrá řešení pro dopravu, správu majetku a GIS

Řešení pomocí IS FLORES

Zásadní etapou v rámci nasazení informačního systému ve společnosti VARS BRNO bylo zpracování Projektu implementace, který popsal klíčové procesy ve společnosti a jejich zpracování v IS FLORES, sjednocení a provázání evidencí a napojení na interní aplikace, které byly do komplexního informačního systému integrovány. „Práci na Projektu implementace věnovali

klíčoví uživatelé zodpovědní za nasazení jednotlivých částí informačního systému velkou energii, protože tehdy se rozhodovalo o úspěchu projektu a o pozitivním přijetí IS FLORES uživateli.“ uvádí ing. Pavel Doucek, finanční a provozní ředitel společnosti.

Přínosy po zavedení IS FLORES

  • Sjednocení veškerých agend společnosti do komplexního informačního systému s centrálním zpracováním agend a jednotnou datovou základnou.
  • Zavedení jednoduchého a přehledného prognózování výnosů z obchodních případů a projektů a porovnání plánovaných nákladů se skutečností. Přehledné cashflow včetně prognóz z mezd a plateb z faktur a smluv.
  • IS FLORES poskytuje maximální variabilitu pro potřeby řízení procesů firmy s možností provádění jednoduchých změn a přizpůsobení.
  • Podařilo se standardizovat průběh procesů a zvýšit efektivitu prováděných činností s důrazem na důslednou zodpovědnost konkrétních pracovníků.
  • Byl naplněn cíl vše v jednom (opravdu vše) včetně importu dat z interní aplikace pro odvádění práce na projektech a propojení na WEBovou aplikaci pro vzdálený a zjednodušený přístup k datům IS.
  • Zavedení důsledné evidence obchodních příležitostí včetně sledování jejich fází a pravděpodobností a řízení komunikace.

Implementované procesy 

Další případové studie z oboru Velkoobchod

Zobrazit ostatní reference