Informační systém pro technologickou společnost VARS

Informační systém pro technologickou společnost VARS

O společnosti

VARS BRNO a.s. je technologická firma nabízející inovativní a chytrá řešení pro dopravu, správu majetku a GIS. Jádrem těchto řešení jsou softwarové aplikace odrážející nejnovější trendy v oblasti informačních technologií. Spolupracuje s výzkumnými institucemi a její partneři jsou celosvětovými lídry v oblasti technologií (ESRI, Microsoft, HP, Navteq, SWARCO,…).

Sjednocení všech agend prostřednictvím IS FLORES ve společnosti VARS BRNO a.s.

požadavky klienta

Cíle a výchozí situace

„Práci na Projektu implementace věnovali klíčoví uživatelé zodpovědní za nasazení jednotlivých částí informačního systému velkou energii, protože tehdy se rozhodovalo o úspěchu projektu a o pozitivním přijetí IS FLORES uživateli.“

Ing. Pavel Doucek

Ing. Pavel Doucek

finanční a provozní ředitel společnosti VARS BRNO a.s.

Řešení

Řešení pomocí IS FLORES

Zásadní etapou v rámci nasazení informačního systému ve společnosti VARS BRNO bylo zpracování Projektu implementace, který popsal klíčové procesy ve společnosti a jejich zpracování v IS FLORES, sjednocení a provázání evidencí a napojení na interní aplikace, které byly do komplexního informačního systému integrovány.

Požadavky klienta

Přínosy po zavedení IS FLORES

 • Sjednocení veškerých agend společnosti do komplexního informačního systému s centrálním zpracováním agend a jednotnou datovou základnou.
 • Zavedení jednoduchého a přehledného prognózování výnosů z obchodních případů a projektů a porovnání plánovaných nákladů se skutečností. Přehledné cashflow včetně prognóz z mezd a plateb z faktur a smluv.
 • IS FLORES poskytuje maximální variabilitu pro potřeby řízení procesů firmy s možností provádění jednoduchých změn a přizpůsobení.
 • Podařilo se standardizovat průběh procesů a zvýšit efektivitu prováděných činností s důrazem na důslednou zodpovědnost konkrétních pracovníků.
 • Byl naplněn cíl vše v jednom (opravdu vše) včetně importu dat z interní aplikace pro odvádění práce na projektech a propojení na WEBovou aplikaci pro vzdálený a zjednodušený přístup k datům IS.
 • Zavedení důsledné evidence obchodních příležitostí včetně sledování jejich fází a pravděpodobností a řízení komunikace.

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Buďte pružnější
Díky zefektivnění procesů

IS FLORES pomáhá svým uživatelům dělat včas a správně správné věci.

 • IS FLORES aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele
 • Systém připomenutí nebo eskalace při konfliktu nebo prodlení podporuje procesní efektivitu procesu 
 • Systém si pamatuje práci svých uživatelů a učí je dělat jí správně 
 • IS FLORES obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit
 • Systém obsahuje dokladové workflow a poskytuje nástroje pro schvalovací procesy

Podpořte svůj růst
Díky trvalému a výhodnému vztahu

Svou činností usnadňuje zákazníkům naplňování jejich vizí.

 • Individuální přístup k zákaznickým řešením
 • Garance termínu dořešení kritických požadavků
 • InfoCentrum – nástroj pro evidenci a správu požadavků
 • Snadný upgrade IS FLORES
 • Kulaté stoly – rozvojové debaty

Zvyšte svůj profit
Díky dostupnosti informací

Dostupnost potřebných informací na mobilních zařízeních je samozřejmostí.

 • Výstupy dodá IS FLORES sám včas a správnému příjemci
 • Úplná vazba nákup-prodej-výroba umožňuje porovnat plán  s realitou a průběžné vyhodnocení marže
 • Vyhodnocení projektů, sledování obchodních případů,  plnění úkolů, správa aktivit
 • Napojení na externí zdroje dat  (technologie a jiné informační systémy)
 • Různé platformy pro zobrazení dat  (IS FLORES, MS EXCEL, webová aplikace, mobilní aplikace)
Zákaznická podpora

Zákaznická podpora

Pracovní dny 8:00 - 16:00