Informační systém FLORES pro řízení poskytovaných služeb

Informační systém FLORES pro řízené poskytování služeb v oborech IT, facility managemnetu, řízení projektů, školení, ostrahy objektů, půjčovny, servisu, zákaznické podpory, činnosti výzkumných center aj.
IS FLORES zaštítí i související oblasti, jako je skladová logistika, mzdy, nákup, prodej, výroba, účetnictví a další.

Jedná se o organizace, jejichž rozsah služeb zahrnuje i:

NAŠE REFERENCE u FIREM POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY

 • A-ROYAL Service
  Plánování směn v aplikaci My.FLORES ušetřilo týdně až 16 hodin práce dvěma lidem. Systém minimalizuje chybovost a podporuje vymahatelnost interních procesů. Došlo k zjednodušení kontrol podkladů pro výpočet mezd.

  Ing. Jiří Král / jednatel a společník A-ROYAL Service s.r.o.

 • VARS BRNO
  Odpovědný přístup klíčových uživatelů k Projektu implementace byl důležitý pro pozitivní přijetí IS FLORES uživateli.

  Ing. Pavel Doucek / finanční a provozní ředitel společnosti VARS BRNO a.s.

  Služby nevýrobního charakteru

  Portfolio činností našich zákazníků, kteří poskytují služby nevýrobního charakteru, je velice rozmanité. Právě pro ně máme v  IS FLORES připraveny speciální oblasti, které řeší podporu evidence, vyhodnocování a celý obchodní cyklus svázaný se službami. Službové činnosti jsou natolik specifické a individuální, že vždy představují průnik a mix oblastí z celého IS FLORES. Díky vhodně zvolené architektuře a technologii dokážeme rychle a efektivně připravit pro naše zákazníky individuální řešení jejich potřeb a požadavků.

  Servis a opravy zařízení

  O uceleném souboru nástrojů pro komplexní řešení vašich servisních případů nebo oprav, ať se jedná o poskytování servisních služeb zákazníkům v terénu nebo údržbu vlastních strojů a zařízení, se dočtete na stránce tématicky věnované tomuto oboru.

   Projektové řízení / poskytování služeb v etapách

   Projektové řízení patří mezi další činnosti, které v IS FLORES využívají naši zákaznici. Podporu projektového řízení je možné jakkoli kombinovat s dalšími oblastmi IS FLORES, jako je například výroba nebo logistika. Pomocí něj je možné řešit nejenom velké investiční celky, ale rovněž i menší nebo interní projekty. Projektové řízení v sobě zahrnuje:

   • hierarchickou strukturu projektů a podprojektů
   • možnost alokovat zdroje
   • nastavit milníky projektu a sledovat termíny
   • vyhodnocovat rentabilitu projektů, sledovat plánované a skutečné náklady
   • řešit subdodávky

    

   Popis projektového řízení

   Funkcionalita projektového řízení v IS FLORES

   • založení projektu
    • návaznosti na jiné projekty
    • evidence zdrojů a časové plánování zdrojů
     • zdroje
     • kapacity
     • časové plány
     • aktivity
    • plánování finančních ukazatelů
     • sestavení plánu
     • rozpočet projektu
    • stanovení kontrolních bodů
   • řízení projektu
    • sledování průběhu projektu
    • kontrolní body
    • termíny
    • aktivity
    • zdroje
    • průběžná fakturace
   • ukončení projektu
    • uzavření projektu
    • vyúčtování projektu
    • vyhodnocení projektu

    

   Výhody plynoucí z řízení projektů v IS FLORES

   • zrcadlení firemních procesů
   • možnost spolupráce s externími subjekty
   • možnost docílit vysoké míry detailu
   • průběžné vyhodnocování
   • rychlé změnové řízení
   • nastavení rolí a kompetencí
   • těsné vazby na další oblasti IS FLORES
   • možnost nastavení podle velikosti a charakteru projetu

   Řešení zákaznické podpory

   Nejenom naši zákazníci, ale i naše společnost poskytuje svým zákazníkům podporu formou služby. Pro jednodušší a přehlednější komunikaci jsme vyvinuli nástroje pro řešení služeb zákaznické podpory. Nástroje zákaznické podpory s úspěchem užívají zákazníci IS FLORES i naše společnost při poskytování IT služeb.

    

   Řešení zákaznické podpory obsahuje

   • zabezpečený webový / ticketovací portál pro interaktivní komunikaci se zákazníkem
   • cenovou kalkulaci rozsahu prací
   • sledování průběhu zakázky
   • připomínky k průběhu zakázky a akceptaci předávané práce
   • historii zakázek a komunikace

   KONTAKTOVAT
   Zjistěte více nezávaznou konzultací