Informační systém FLORES pro řízení poskytovaných služeb

Informační systém FLORES pro řízené poskytování služeb v oborech IT, facility managementu, řízení projektů, školení, ostrahy objektů, půjčovny, servisu, zákaznické podpory, činnosti výzkumných center aj. IS FLORES zaštítí i související oblasti, jako je skladová logistika, mzdy, nákup, prodej, výroba, účetnictví a další.

Jedná se o organizace, jejichž rozsah služeb zahrnuje:

 

Služby nevýrobního charakteru

Portfolio činností našich zákazníků, kteří poskytují služby nevýrobního charakteru, je velice rozmanité. Právě pro ně máme v  IS FLORES připraveny speciální oblasti, které řeší podporu evidence, vyhodnocování a celý obchodní cyklus svázaný se službami. Službové činnosti jsou natolik specifické a individuální, že vždy představují průnik a mix oblastí z celého IS FLORES. Díky vhodně zvolené architektuře a technologii dokážeme rychle a efektivně připravit pro naše zákazníky individuální řešení jejich potřeb a požadavků.

Příkladem speciální úpravy IS FLORES je například možnost plánování a řízení směn ostrhy objektů s odrazem do mobilní aplikace My.FLORES plánování směn.

 

Servis a opravy zařízení

O uceleném souboru nástrojů pro komplexní řešení vašich servisních případů nebo oprav, ať se jedná o poskytování servisních služeb zákazníkům v terénu nebo údržbu vlastních strojů a zařízení, se dočtete na stránce tématicky věnované tomuto oboru.

 

Projektové řízení / poskytování služeb v etapách

Projektové řízení patří mezi další činnosti, které v IS FLORES využívají naši zákaznici. Podporu projektového řízení je možné jakkoli kombinovat s dalšími oblastmi IS FLORES, jako je například výroba nebo logistika. Pomocí něj je možné řešit nejenom velké investiční celky, ale rovněž i menší nebo interní projekty. Projektové řízení v sobě zahrnuje:

 • hierarchickou strukturu projektů a podprojektů
 • možnost alokovat zdroje
 • nastavit milníky projektu a sledovat termíny
 • vyhodnocovat rentabilitu projektů, sledovat plánované a skutečné náklady
 • řešit subdodávky

Popis projektového řízení

Funkcionalita projektového řízení v IS FLORES

 • založení projektu
  • návaznosti na jiné projekty
  • evidence zdrojů a časové plánování zdrojů
   • zdroje
   • kapacity
   • časové plány
   • aktivity
  • plánování finančních ukazatelů
   • sestavení plánu
   • rozpočet projektu
  • stanovení kontrolních bodů
 • řízení projektu
  • sledování průběhu projektu
  • kontrolní body
  • termíny
  • aktivity
  • zdroje
  • průběžná fakturace
 • ukončení projektu
  • uzavření projektu
  • vyúčtování projektu
  • vyhodnocení projektu

Výhody plynoucí z řízení projektů v IS FLORES

zrcadlení firemních procesů
možnost spolupráce s externími subjekty
možnost docílit vysoké míry detailu
průběžné vyhodnocování
rychlé změnové řízení
nastavení rolí a kompetencí
těsné vazby na další oblasti IS FLORES
možnost nastavení podle velikosti a charakteru projektu
 

Řešení zákaznické podpory

Nejenom naši zákazníci, ale i naše společnost poskytuje svým zákazníkům podporu formou služby. Pro jednodušší a přehlednější komunikaci jsme vyvinuli nástroje pro řešení služeb zákaznické podpory. Nástroje zákaznické podpory s úspěchem užívají zákazníci IS FLORES i naše společnost při poskytování IT služeb.

Řešení zákaznické podpory obsahuje

zabezpečený webový / ticketovací portál pro interaktivní komunikaci se zákazníkem
cenovou kalkulaci rozsahu prací
sledování průběhu zakázky
připomínky k průběhu zakázky a akceptaci předávané práce
historii zakázek a komunikace

Máte zájem o Informační systém FLORES?

Reference

Naší misí je trvalá podpora zákazníků v růstu

Zákaznická podpora

Zákaznická podpora

Pracovní dny 8:00 - 16:00